Denne spillelisten inneholder komp for alle de melodiske sangene i læreboken Tremolo 1. Last ned enkeltsanger eller hele listen. Se også Trommer.no for mer informasjon om bruk av iReal Pro i undervisningen:

Tremolo 1 Melodisk (40)

Individual songs:
Første sang - Lage Thune Myrberget
Andre Sang - Lage Thune Myrberget
Klokkestart - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 1 - Lage Thune Myrberget
Tidlig En Morgen - Lage Thune Myrberget
Oktavsang - Lage Thune Myrberget
Dansevals - Lage Thune Myrberget
Rene og Store - Lage Thunemyrberget
Virvel 1 - Time 3 - Lage Thune Myrberget
Moll, The - Lage Thune Myrberget
Moltesang - Lage Thune Myrberget
En Klassisk Frase - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 12 - Lage Thune Myrberget
Make A Rag - Lage Thune Myrberget
Ledetonesang - Lage Thune Myrberget
En Sprang Sang - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 17 - Lage Thune Myrberget
Symfoni 41 - Haydn
Ode To Joy - Bethoveen
Sang Av Mozart - Wolfgang Amadeus Mozart
Für Elise - Ludvig Von Beethoven
Tremolo I Ro - Lage Thune Myrberget
Moldevals - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 9 - Lage Thune Myrberget
Solo I Tre - Lage Thune Myrberget
Vals For En - Lage Thune Myrberget
Major A Hilser - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 26 - Lage Thune Myrberget
Pentaton Vuggesang - Lage Thune Myrberget
Kinasang - Lage Thune Myrberget
Sakura Sakura - Tradisjonell
Arabisk Natt 1 - Tradisjonell
Arabisk Natt 2 - Tradisjonell
He's Got The Whole Tone - Tradisjonell
Lille Stjerne - Lage Thune Myrberget
Virvel 1 - Time 5 - Lage Thune Myrberget
Plongs Vise - Lage Thune Og Ingrid Besserudhagen
En Liten Vals - Lage Thune Myrberget
Bred Dina Vingar - Tradisjonell
Kling - Lage Thune Myrberget